İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden Kuşadası Serkan Ambalaj Gıda İnşaat Kırtasiye Temizlik Malzemeleri Turizm Limited Şirketi ile şirketin bünyesinde faaliyet gösteren www.partiada.com adlı internet sitesine üye olan müşteri arasında elektronik ortamda düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.


MADDE 1 - TARAFLAR

www.partiada.com – Kuşadası Serkan Ambalaj Gıda İnşaat Kırtasiye Temizlik Malzemeleri Turizm Limited Şirketi

(Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır)
Adres: CAMİKEBİR MAH. SABUCALI SK. KARASU İŞ MERKEZİ NO: 6/D KUŞADASI/AYDIN
Tel : +90 256 613 38 02
Web : www.partiada.com

Müşteri
Müşteri olarak www.partiada.com alışveriş sitelerine üye olan kişi. (Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır)
Üye olurken veya sipariş verirken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 2 - KONU

İşbu sözleşmenin konusu, Alıcı'nın, Satıcı'ya ait www.partiada.com web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen niteliklere haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mallar/hizmetlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu malların/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatları, ödeme şekilleri, teslimat koşulları vs. satışa konu mallar/hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında malları/hizmetleri sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.partiada.com sitesinde yer alan garanti şartları, iade şartları, ödeme ve teslimat bilgileri ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, ALICI'nın onayı ile siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1 - ALICI, Madde 3 te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.


4.2 - Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre zarfında ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI’ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.


4.3 - Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.


4.4 – SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.


4.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için, ürün bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Siparişi müteakib 3 (Üç) gün içinde herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya süre sınırı olmaksızın banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.


4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşu nun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 (Üç) gün içinde SATICI ya göndermesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.


4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesi, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesi ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

4.8- İşbu sözleşme ile ALICI www.partiada.com sitesinde yayınlanmış olan ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçaları olan teslimat tüketici ve yetkili mahkeme bilgilendirme formunu, ön bilgilendirme formunu, üyelik sözleşmesini ve garanti şartlarını peşinen okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılır. Bununla birlikte SATICI’nın sattığı tüm elektronik veya mekanik ürünler orjinal ve aksi belirtilmedikçe en az 3 (üç) ay üretici firma veya distribütör tarafından garanti belgesinde yazılı özel şartlara tabi parçalar hariç garantilidir. Garanti belgesi ile satılan ürünler veya garanti belgesi olmayan (bu durumda fatura garanti belgesi yerine geçer) ürünlerden arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için ALICI tarafından SATICI’ya bildirilir. SATICI böyle bir durumda ALICI’yı ürünün yetkili servisine yönlendirebilir ya da ürünün kendisine gönderilmesini isteyebilir. Bu takdirde kargo giderleri ALICI tarafından karşılanacaktır.


4.9- www.partiada.com sitesindeki dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından ve ürün özelliklerinden SATICI sorumlu tutulamaz. Böyle bir durumda karşılıklı anlaşma sağlanarak ALICI ya para iadesi yapılabilir ya da ALICI kendi rızası dahilinde eksik ödenmiş bir bedel var ise aradaki farkı SATICI'nın hesaplarına yatırır.


MADDE 5 - CAYMA HAKKI


İşbu sözleşme ile ALICI www.partiada.com sitesinde yayınlanmış olan ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan iade şartlarını peşinen okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılır. Bununla birlikte ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (Yedi) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI ya bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI ya teslim edilen ürünün SATICI ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 (Yedi) gün içinde ürün bedeli ALICI ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.


ALICI, ürünün teslimatı kendisine yapılmaksızın cayma hakkına (sipariş iptali) da sahiptir. Buna göre ALICI, siparişin verildiği tarihte mesai saati bitene kadar (19:00) cayma talebini (0256) 613 38 02 no’lu telefona bildirir.

ALICI, ürünü teslim aldığı gibi iade etmekle yükümlüdür. İade edilecek ürünün ticari vasıflarını yitirmemiş olması, ambalaj ve içeriklerinin tam olması gerekmektedir.
SATICI; üründe ve ambalajında herhangi bir açılma, bozulma, kırılma, tahrip, yırtılma, kullanılma gibi durumları tespit ettiği hallerde ve ürünün müşteriye teslim edildiği andaki hali ile iade edilememesi halinde ürünü iade almama ve bedelini iade etmeme hakkına sahiptir.
Yukarıda belirtilen durumların dışında, işbu sözleşmenin 6. (Altıncı) maddesinde belirtilmiş hususlar da engel teşkil etmiyor ise ürün bedeli ALICI hesabına veya kredi kartına iade edilir.


MADDE 6 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Ambalajı açıldıktan sonra, tekrar ambalajlanamayan ürünler iade alınamamaktadır.
Satın alınan ürünler dış ortamlarda kullanıldığında, iadesi alınamamaktadır.


MADDE 7 - TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini alıcıdan talep edebilir ve her koşulda alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

(www.partiada.com - MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ AYRILMAZ PARÇASIDIR)

 TESLİMAT, TÜKETİCİ VE YETKİLİ MAHKEME BİLGİLENDİRME FORMU

· İhtilaf halinde Aydın mahkeme ve icra dairelerinin yetkisini;

· Web Sitesinde beğendiğim ürünü sipariş ve satın almadan önce satıcının www.partiada.com  internet sitesinde yer alan ve mesafeli satış sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası olan “TESLİMAT, TÜKETİCİ VE YETKİLİ MAHKEME BİLGİLENDİRME FORMU”nu kendi hür irademle ve rızamla okudum ve anladım ve bu hususun bilincinde satın aldığımdan dolayı, ayrıca teslimat formunda şahsî imzam ve onayıma gerek duyulmadığını kabul ederim.

 

 

(www.partiada.com -MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ AYRILMAZ PARÇASIDIR)

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1) Paketleme, kargo ve teslim masrafları Alıcı tarafından karşılanmaktadır. Kargo ücreti mesafe ve firmaya göre değişken olup, kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmemektedir. Ürün bedeline dahil değildir. Teslimat , anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile, Alıcı'nın üye olurken belirtilen adresine teslim edilecektir. Teslim anında Alıcı'nın adresinde bulunmaması durumunda dahi Firmamız edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, Alıcı'nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Firmamıza geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de Alıcı'ya aittir.

2) Ürün sözleşme tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde teslim edilecektir. Ürününün teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk firmamıza aittir.

3) Sipariş vermek için kullandığınız internet sitesinin kullanılması nedeniyle, ücret tarifesi ile ilgili olarak tüketicilere ilave bir maliyet yüklenmemektedir.

4) Sürekli veya dönemsel olarak ifa edilen ürün olarak, satışa arz ettiğimiz ürünümüz yoktur.

5) Belirsiz süreli veya süresi bir yıldan fazla olarak satışa arz ettiğimiz ürünlerle ilgili olarak herhangi bir satış şeklimiz bulunmamaktadır.

 

(www.partiada.com - MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ AYRILMAZ PARÇASIDIR)

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

a)www.partiada.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten CAMİKEBİR MAH. SABUCALI SK. KARASU İŞ MERKEZİ NO: 6/D KUŞADASI/AYDIN adresinde mukim Kuşadası Serkan Ambalaj Gıda İnşaat Kırtasiye Temizlik Malzemeleri Turizm Limited Şirketi (Bundan böyle “ Kuşadası Serkan Ambalaj Limited Şirketi” olarak anılacaktır).

b) www.partiada.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşmenin konusu Serkan Ambalaj Limited Şirketi’nin sahip olduğu internet sitesi www.partiada.com ’dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, www.partiada.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Kuşadası Serkan Ambalaj Limited Şirketi'nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, Kuşadası Serkan Ambalaj Limited Şirketi tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Kuşadası Serkan Ambalaj Limited Şirketi'ne karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Kuşadası Serkan Ambalaj Limited Şirketi’nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye www.partiada.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, www.partiada.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. www.partiada.com internet sitesi üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Kuşadası Serkan Ambalaj Gıda İnşaat Kırtasiye Temizlik Malzemeleri Turizm Limited Şirketi'nin hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Kuşadası Serkan Ambalaj Limited Şirketi'nin üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. Kuşadası Serkan Ambalaj Limited Şirketi üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.partiada.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Kuşadası Serkan Ambalaj Limited Şirketi'nden tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Kuşadası Serkan Ambalaj Limited Şirketi bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Kuşadası Serkan Ambalaj Limited Şirketi üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. Kuşadası Serkan Ambalaj Limited Şirketi’nin her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Kuşadası Serkan Ambalaj Limited Şirketi’nin hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. www.partiada.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Kuşadası Serkan Ambalaj Limited Şirketi mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. Kuşadası Serkan Ambalaj Limited Şirketi tarafından www.partiada.com  internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12. Kuşadası Serkan Ambalaj Limited Şirketi kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Kuşadası Serkan Ambalaj Limited Şirketi, üyenin www.partiada.com  internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.13. Kuşadası Serkan Ambalaj Limited Şirketi'ne üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Kuşadası Serkan Ambalaj Limited Şirketi tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, Kuşadası Serkan Ambalaj Limited Şirketi'ne üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, Kuşadası Serkan Ambalaj Limited Şirketi tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, Kuşadası Serkan Ambalaj Limited Şirketi tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece Kuşadası Serkan Ambalaj Limited Şirketi'nin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Kuşadası Serkan Ambalaj Limited Şirketi'ni sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Kuşadası Serkan Ambalaj Limited Şirketi’nin müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir.

3.14. Kuşadası Serkan Ambalaj Limited Şirketi, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Kuşadası Serkan Ambalaj Limited Şirketi'ne tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Kuşadası Serkan Ambalaj Limited Şirketi web sitesi, ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.15. Kuşadası Serkan Ambalaj Limited Şirketi web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir almıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Kuşadası Serkan Ambalaj Limited Şirketi web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.16. Kuşadası Serkan Ambalaj Limited Şirketi, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Kuşadası Serkan Ambalaj Limited Şirketi web sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.17. Kuşadası Serkan Ambalaj Limited Şirketi, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.18. Taraflar, Kuşadası Serkan Ambalaj Limited Şirketi'ne ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.19. Kuşadası Serkan Ambalaj Limited Şirketi, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda İletişim bölümünden İletişim Formunu doldurarak mail ve/veya SMS gönderimlerinin iptalini talep edebilir.

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Kuşadası Serkan Ambalaj Limited Şirketi tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Kuşadası Serkan Ambalaj Gıda İnşaat Kırtasiye Temizlik Malzemeleri Turizm Limited Şirketi üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Aydın Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

 

(www.partiada.com - MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ AYRILMAZ PARÇASIDIR)

GARANTİ ŞARTLARI

Lazer Cihazlarında meydana gelecek FİBER Hasarları garanti kapsamına girmemektedir. Cihazın Talimatlarda belirtilen ve teslimatından önce verilen eğitime göre kullanımından ALICI sorumludur. Hiçbir sarf malzeme garanti kapsamına dahil değildir ve kullanımından doğacak sorumluluk ALICI’ya aittir.

Bizleri tercih ettiğiniz için teşekkürlerimizi sunar, iyi alışverişler dileriz.


Kuşadası Serkan Ambalaj Limited Şirketi

Şirket ismi / Company name: KUŞADASI SERKAN AMBALAJ GIDA İNŞAAT KIRTASİYE TEMİZLİK MALZEMELERİ TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ 

Adres / Address: CAMİKEBİR MAH. SABUCALI SK. KARASU İŞ MERKEZİ NO: 6/D KUŞADASI/AYDIN 

İş Tel / Company Tel : 0 256 613 02 

Cep / Mobile :

www.partiada.com
 

 

TÜKETİCİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

1. Tüketici, kendisi ve satın almak istediği ürün/hizmet hakkındaki bilgileri doğru ve eksiksiz vermek durumundadır. Tüketici hizmet kalitesinden en iyi şekilde yaralanmak için sözleşmenin kendisine yüklemiş olduğu tüm yükümlülükleri eksiksiz yerine getirmelidir.

 

2. Tüketici, mesafeli satış sözleşmesinde öngörülen ödeme planına uygun ve öngörülen zamanda ödemesini yerine getirmek durumundadır.

 

3. Tüketici, ürünü teslim aldığı anda kontrol etmek ve vakit geçirmeden üründeki kusuru bildirmek yükümlüğü altındadır. Ancak ambalajı açılmış, kullanılmış ürünler geri alınma kapsamında değildir. Taşıma ile ilgili herhangi bir kusurdan kaynaklı hasarlar teslim anında veya vakit geçirmeden bildirilmek zorundadır.

 

4. Tüketici, hasar ve sözleşmenin yüklediği diğer konularda bildirim yükümünü yerine getirmek zorundadır.

 

SİPARİŞ VE SATIŞ ŞARTLARI

 

1. Şirketimiz, mesai saatleri içinde (her gün 10:00- 17:00 arası) yapılan siparişleri gün içerisinde değerlendirecektir. Saat 17:00’den sonra gelen siparişleri ise, takip eden iş günü mesai saatleri dahilinde işleme alacaktır.

 

2. Tüketici, sipariş ile ilgili olarak Şirketimiz a vermiş olduğu bütün bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu, gerektiğinde sipariş bilgileri arasında belirtilen telefon numarası ve e-posta adresinden kendisi ile bağlantı kurulabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

3. Tüketici tarafından verilen sipariş işleminin başarıyla tamamlanması sonrasında Şirketimiz tüketici tarafından belirtilmiş olan e-posta adresine, sipariş işleminin tamamlanmış olduğu konusunda bilgi veren bir e-posta mesajı gönderecektir.

 

4. Şirketimiz, sattığı ürünler için stok tutmamaktadır. Ürünleri müşterilerin siparişlerine göre tedarik etmektedir. Gün içerisinde yayınlanan ürün, stok adeti bittiğinde satıştan kaldırılır. Fakat, tedarikçide bitmiş olan stok olan ürünlerin teslim edilememesi gibi durumlarda ilgili bölüm tarafından tüketiciye e-posta mesajı ile bilgi verilir ve ürün bedeli karşılığı bloke edilen tutar kredi kartınızdan kaldırılır.


SİPARİŞ İPTALİ : Sipariş ettiğiniz ürünleri tedarik edip, kargoya vermemizden önce, siparişlerinizi iptal ettirebilirsiniz. Siparişinizin kargoya verilip verilmediğini siparişlerim menüsünden kontrol edebilirsiniz. Bu gibi durumlarda, www.partiada.com adresine e-mail yoluyla iptal talebinizi bildirirseniz, en geç 10 gün içerisinde ödemeniz iade edilir. Ürünü firmamız tarafından tedarik edildikten sonraki süreçte iptal talebinde bulunursanız, ödeme tutarınız üzerinden % 7 kesinti yapılarak iadeniz gerçekleştirilir
 

ÖDEME 

 

1. İşbu sözleşmeye konu internet sitesinden verilen siparişlere ilişkin ödemeler İş Bankası isimli Bankaya ait Visa, Master ve Diners Kartları ile gerçekleştirilebilmektedir. Para transferi ve benzeri satın alma yolları için tüketici doğrudan Şirketimiz ile sipariş mail adresinden temas kuracaktır. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından sipariş tutarı kadar para blokesinin yapıldığı ya da Şirketimiz un hesaplarına ulaştığının belirlendiği andır. 

 

2. Tüketici, işbu sözleşemeye konu Site’ yi ve hizmetleri kullanmak için gereken ücretleri ve uygun düşen tüm vergileri ödemekle yükümlüdür.

 

3. Kredi kartı işlemlerinde bilgi nakli Şirketimiz tarafından SSL olarak güvenli bağlantı ile sağlanacaktır. Tüketicinin kredi kartı ödemesi ve provizyonu otomatik olarak SANALPOS sistemi ile sağlanacaktır. Mücbir nedenler dışında Şirketimiz tarafından tahsil edilen miktarın geriye ödenmesi söz konusu değildir. 

 

4. Şirketimiz tarafından sözleşmeye konu internet sitesinde ürünlere dair Fiyatlara KDV dahildir. Sipariş edilen ürünlerin teslimatına ilişkin ulaşım masrafları tüketiciye aittir. 

 

5. Tüketicinin bir ticari firma olması durumunda, tüketicinin belirttiği fatura bilgileri doğrultusunda fatura düzenlenerek sipariş veren firmaya ulaştırılır. Tüketicinin gerçek kişi olması durumunda fatura düzenlenecek ve adresine ulaştırılacaktır. 

 

6. Tüketicinin satın aldığı ürünlere dair yapacağı ödemenin kredi kartının veya banka hesabının provizyonu akabinde başarılı sonuçlanması ile Şirketimiz’ in tüketicinin siparişini yerine ulaştırma yükümlülüğü doğacaktır.

 

7. Şirketimiz sunmakta olduğu hizmetlerin bir kısmını veya tümünü, uygulamakta olduğu ücret politikasını her zaman değiştirme hakkına sahiptir. Ücret politikası ile ilgili değişiklikler, duyurusunun Site’de yayımlanmasıyla beraber, eş zamanlı olarak etkinleşmiş olacaktır.

 

8. Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından Şirketimiz sorumlu değildir.

 

TESLİM İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

 

1. Şirketimiz, tüketicinin siparişi kendisine ulaştığı andan itibaren en geç on gün içerisinde söz konusu ürünü tüketiciye ulaştıracaktır. Şirketimiz, önceden haber vermek kaydıyla bu süreyi beş gün daha uzatma hak ve yetkisine sahiptir.

 

2. Siparişlere ilişkin ulaştırma masrafları tüketiciye aittir. Tüketicinin sipariş tutarını siparişin tamamlanması halinde, tüketicinin kredi kartından tahsil edilecektir. Kargo masrafları teslimat esnasında kargo yetkilisi tarafından tüketiciden tahsil edilecektir.

3. Şirketimiz; tüketici tarafından sipariş edilen ürünün teslimatını, siparişi takip eden 10 iş günü içerisinde gerçekleştirecektir.

 

4. Teslimat için belirtilen adreste tüketicinin kendisi bulunmuyorsa, adreste bulunmakta olan ve tüketici ile aynı konutta yaşayan diğer kişilere veya tüketicinin yardımcılarına teslimat yapılır. 

 

5. Tüketici, sevkiyat sırasında zarar gördüğünü düşündüğü paketleri teslim alırken firma yetkilisi önünde açıp kontrol etmek ve eğer üründe herhangi bir kusur mevcut ise kargo firmasına tutanak tutturarak ürünü teslim almamak ile yükümlüdür. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın sizde kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda Şirketimiz’ e bildirilmelidir. Şirketimiz en kısa sürede yeni ve sağlıklı bir teslimatın gerçekleşmesini sağlayacaktır. Paket tüketici tarafından teslim alındıktan sonra teslimatçı firmanın görevini layıkıyla yaptığı kabul edilmiş sayılır.

 

6. Haklı bir sebebe dayanmak şartıyla Şirketimiz, sözleşmeden doğan ifa yükümlüğünün süresi dolmadan, tüketiciye eşit kalite ve fiyatta mal veya hizmet tedarik edebilir ayrıca sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştığını ileri sürerek, sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir, ödemiş olduğu bedel ve borç altına sokan tüm belgeleri 10 gün içinde tüketiciye iade eder.

 

7. İşbu sözleşmede belirtilen şartların TÜKETİCİ tarafından eksiksiz olarak yerine getirilmemesi durumunda Şirketimiz, tüketicinin sipariş ettiği ürünlerin teslim edilmemesinden sorumlu olmayacaktır.

 

İADE HAKKI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

 

1. Tüketici; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde malı iade hakkına sahiptir. Açılmış yada tahrip edilmiş ambalajlar ile kullanılmış ürünler bu kural kapsamı dışındadır. Şirketimiz, üründe ve ambalajında herhangi bir açılma, bozulma, kırılma, tahrip, yırtılma, kullanılma ve sair durumları tespit ettiği hallerde ve ürünün müşteriye teslim edildiği andaki hali ile iade edilememesi halinde ürünü iade almayacak ve bedelini iade etmeyecektir.

2. Tüketici, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen mallara ilişkin olarak yukarıdaki maddede belirtilen cayma hakkına ait hükümlerden faydalanamayacaktır.

 

3. Tüketicinin ürünü iade etmesi veya alışverişinden cayması halinde, ürünü tüm fatura kopyaları ile beraber eksiksiz olarak Şirketimiz’ e iade etmelidir.

 

4. Tüketici tarafından iade edilen ürünün ücreti Şirketimiz tarafından 10 gün içerisinde tüketiciye iade edilecektir. Tüketicinin bankasının söz konusu meblağı tüketicinin hesabına yansıtmasında meydana gelecek gecikmelerden Şirketimiz sorumlu değildir.

Ürünü firmamız tarafından tedarik edildikten sonraki süreçte iptal talebinde bulunursanız, ödeme tutarınız üzerinden % 7 kesinti yapılarak iadeniz gerçekleştirilir

 

5. Yukarıdaki şartlara uygun hallerde iade edilen ürünlerde kargo ücreti tüketici tarafından ödenecektir.

 

6. Ambalajı açılmış, kullanılmış, tahrip edilmiş vs. şekildeki ürünlerin iadesi Şirketimiz tarafından kabul edilmeyecektir.

 

7. Tüketici ürünü, kendisine teslim edildiği andaki durumu ile geri vermekle ve kullanım söz konusu ise kullanma dolayısıyla malın ticari değerindeki kaybı tazminle yükümlüdür.

 

8. İade şartlarına uygun durumlarda yapılan gönderimlerde kargo ücreti müşteri tarafından ödenecektir. İadesi yapılacak ürünler, Şirketimiz’ in çalıştığı kargo şirketleri tarafından Şirketimiz’ e ulaştırılmalıdır.

SİPARİŞ İPTALİ : Sipariş ettiğiniz ürünleri tedarik edip, kargoya vermemizden önce, siparişlerinizi iptal ettirebilirsiniz. siparişinizin kargoya verilip verilmediğini siparişlerim menüsünden kontrol edebilirsiniz. Bu gibi durumlarda, www.partiada.com adresine e-mail yoluyla iptal talebinizi bildirirseniz, en geç 10 gün içerisinde ödemeniz iade edilir. Ürünü firmamız tarafından tedarik edildikten sonraki süreçte iptal talebinde bulunursanız, ödeme tutarınız üzerinden % 7 kesinti yapılarak iadeniz gerçekleştirilir

 

WEB SİTESİ

 

Şirketimiz, tüketicinin web sitesine veya herhangi bir web site bilgisine girmesi veya bunların kullanımından dolayı uğrayabileceği doğrudan, dolaylı, özel, sonuç niteliğindeki ya da diğer her tür kayıp veya zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.